© כל הזכויות שמורות 2018


מגדל יוקרה בסטנדרט המוכר, הידוע והאהוב. דירות 5 חדרים, מיניפנטהאוזים, לכם נשאר רק לבחור


מגדל יוקרה בסטנדרט המוכר, הידוע והאהוב. דירות 5 חדרים, מיניפנטהאוזים, לכם נשאר רק לבחור


 • פארקים וריאות ירוקות
  ממש מתחת לבית

 • גישה לצירי התחבורה
  הראשיים 6, 79, 22

 • מוסדות חינוך ותרבות
  חדשים קרובים ומתקדמים

 • בניה בסטנדרט
  דר נופרים המוכר והאהוב

 • שכונה מודרנית ומתוכננת
  שבילי אופניים, גני משחקים ועוד

X